Velkommen til Lærkereden


En privat pasningsordning for børn i alderen 0-3 år

Trygge rammer og tæt på naturen

Vi støtter hvor vi kan  se mere her 

Vores hverdag er godt igang  

Her i Lærkereden

Vores hverdag og de aktiviteter vi laver, er bygget på de pædagogiske lærerplaner så børnene tilbydes lærerige aktiviteter, og har derigennem mulighed for at udvikle sig socialt, sprogligt og personligt.