Hvorfor vælge privat pasning


Det er jeres valg 
Det er et tilbud til jer, der selv ønsker at vælge, hvor jeres barn skal være, når i arbejder. Når man vælger kommunal dagplejeplads, tildeles pladsen af kommunen.


Vi er godkendt af kommunen
Private passere er godkendt af kommunen på samme vilkår som en kommunal dagplejer. Der føres ligeledes tilsyn med os, som hos en kommunal dagplejer, og der ydes også søskenderabat.


Med udgangspunkt i jeres barns behov

  • Tilrettelægger vi selv hverdagen
  • Sætter vi selv rammerne om pasningsordningen

Dette øger min mulighed for at være fleksibel ift. jeres ønsker og behov. Jeg kan derfor gøre det meget frit for jer med individuel indkøring, komme/gå tider, kost ønsker


Ingen gæstebørn 
Vi modtager ikke gæstebørn, hvilket er en stor fordel for både jer og jeres barn. Det mindsker risikoen for smitte, og det sikrer en rolig og forudsigelig hverdag for jeres barn. Jeres barn kan dermed heller ikke blive gæstebarn hos en anden dagplejer. Gæstebørn har behov for ekstra omsorg og opmærksomhed, da hverdagen for dem pludselig er ukendt og helt anderledes. Vi kan dermed nyde vores egen oase af tryghed.


Mulighed for tidlig opskrivning
I kan skrive jer op til en plads her hos Lærkereden, allerede mens jeres baby ligger og hygger sig i maven. Hos kommunen kan dette først lade sig gøre den dag barnet er født, og dermed kan en bestemt plads I ønsker, være blevet besat til anden side.