Vores guldklumper - alle er unikke og skal tilbydes det bedste

Jeg lægger stor vægt på, at se alle børns forskelligheder og anerkende dem.  Derfor inddrager jeg også børneyoga i vores hverdag.

Hvad er børneyoga:

Børneyoga er meget forskelligt fra voksen yoga. Vi kombinerer klassiske yogastillinger med leg, eventyr og samarbejde. Børneyoga udstiller ikke nogen, og giver børnene selvsikkerhed ved at lade dem være medbestemmende i legen. Vi leger det ind i hverdagen, eller som en leg på gulvet. Udover den legende del bruger vi også vejrtrækningen til at lære at være til stede her og nu.

Børneyoga styrker en sund kultur hos børn:

o Vigtig for muskeltonus, balancesancen stimuleres (vestibulær sansen, labyrintsansen), have det godt med gynge, vugge, køre, sejle, orientere sig i forhold til rotation og skifte i hastigheder - kunne navigere f.eks. i en tumleleg osv

o Brug af rytmik og gentagende remser fremmer den sproglige udvikling og skaber grundlag for senere indlæring

o Grundlæggende god kropsbevidsthed -Giver tro på sig selv 

o Styrker empati og medfølelse for andre

Jeg er meget positiv af natur, og min tilgang til børnene er rolig, glad og smilende